tai式高速冷冻离心jiH2050R
ming称:

tai式高速冷冻离心jiH2050R

型hao: H2050R
价格:
尺寸:560×800×440(mm)(l*w*h)
产品详qing

H2050Rtai式高速da容量冷冻离心ji拥有11款不同转zi。不dan有4×750mlda容量转zi,还具备最高转速20500RPM离心转zi,qi离心gong能不xun于qi它da型多gong能离心ji。

仪器tedian:

11款不同转zi可选,既能da容量离心,又能高速离心。

微ji控制、da力矩交流变pin无刷dianji直jie驱动、无碳fen污染、延长使用寿命。

触摸面板、da屏幕液晶显shi、可bian程操作。

9zhong升速曲线、10zhong减速曲线(Ohao为自you停车)、san级zuni减震、离心效果da到佳。

设有超速、超wen、门盖自suo、不锈钢na套、san级保hu套deng多zhong保hu、确保人身、ji器安quan。

转ziquan自动识别,bing进xing限速控制,离心更安quan。

进口高能效huan保制冷系tong,最高转速可保持在-4℃yi下。


技 术 参 数
型hao H2050R 支持dian源 AC 220±22V 50Hz 16A wen度精度 ±1℃
最高转速 20500r/min 总gong率 1500W 最短加/减速时间 60s/60s
最da相对离心力 29200×g 整ji噪声 < 65dB(A) 转速精度 ±10r/min
最da容量 4x750ml 外形尺寸( 长×
宽×高)
560×800×440(mm) 转zi识别 No.1~No.9
定时范围 1min~99min59sec或连xuyun转 外bao装尺寸( 长
×宽×高)
680×1080×580(mm) 净重 95kg
wen度设置范围 -20℃~40℃ 离心腔直径 Ф420 毛重 /
压suoji组 进口高性能压suoji组、无氟制冷剂 / / / /

转zi参数:
转 zi 参 数
转zihao 转zi订
货hao
转ziming称 容量 最高转速 最da相对
离心力
挂杯、挂
jia、吊篮
订货hao
ming称 gui格 适配器
订货hao
ming称 gui格
NO.1 805000 jiao转zi 12x1.5ml 20500r/min 29200×g / / / 805005 适配器 0.2ml
805004 适配器 0.5ml
NO.2 806100 jiao转zi 12x5ml 16500r/min 18365×g / / / 806103 适配器 0.5ml
806104 适配器 1.5ml
NO.3 805300 jiao转zi 12x10ml 16000r/min 26305×g / / / 805306 适配器 5ml
805307 适配器 1.5ml
805200 jiao转zi 6x30ml 15000r/min 23120×g / / / 805205 适配器 10ml
NO.4 805400 jiao转zi 6x50ml 13000r/min 17940×g / / / 805405 适配器 30ml
805406 适配器 20ml
805407 适配器 15ml尖
805408 适配器 10ml
805409 适配器 5ml
805410 适配器 1.5ml
805412 适配器 15ml
805412 适配器 25ml
805900 jiao转zi 6x50ml尖di 13000r/min 17940×g / / / 805905 适配器 15ml尖
NO.5 851500 水平转zi 4x750ml 4000 r/min 3500×g 851307 shi杯 750ml 851397 适配器 500ml尖
851398 适配器 300ml
851399 适配器 500ml
851355 适配器 2x100ml
851335 适配器 10x20ml
851365 适配器 4x50ml尖
851370 适配器 4x50ml
851340 适配器 14x15ml尖
851345 适配器 19x15ml
851350 适配器 24x7ml
851360 适配器 37x7ml
NO.6 850100 水平转zi 四kai档 4000 r/min 3040×g 851495 mei标板
挂jia
4×2×96孔 / / /
851421 方形挂jia / 851499 适配器 250ml
851475 适配器 4x50ml尖
851480 适配器 4x50ml
851460 适配器 25x1.5ml
851440 适配器 10x15ml尖
851445 适配器 10x15ml
851455 适配器 20x10ml
851465 适配器 28x5ml
851409 shi杯 500ml 851450 适配器 19x5ml
851490 适配器 9x15ml
851485 适配器 7x20ml
851470 适配器 3x50ml
851413 适配器 300ml
851417 适配器 100ml
851452 挂杯 4x37x7ml / / /
851451 挂杯 4x24x5ml / / /
NO.7 805500 jiao转zi 24x1.5/2.2ml 16500r/min 24890×g / / / 805005 适配器 0.2ml
/ / / 805004 适配器 0.5ml
NO.8 805600 jiao转zi 6x85ml 12000r/min 15805×g / / / 805604 适配器 50ml尖
/ / / 805605 适配器 15ml尖
/ / / 805606 适配器 50ml
/ / / 805607 适配器 3x5ml
/ / / 8805608 适配器 25ml
NO.9 806000 jiao转zi 6x100ml 10000r/min 11960×g / / / 805604 适配器 50ml尖
805605 适配器 15ml尖
805606 适配器 50ml
805607 适配器 3x5ml
805608 适配器 25ml
 851900 水平转zi 4x250ml 4000r/min 3100×g 853603 shi杯 250ml 853604 适配器 7×10ml
853605 适配器 10×5ml
853606 适配器 4×20ml
853607 适配器 100ml
853702 适配器 6×15ml
853612 qimi封
shi杯
250ml 853703 适配器 4×15ml尖di
853704 适配器 50ml
853705 适配器 50ml尖di
853707 适配器 8×1.5ml
853611 适配器 φ12×75
 852200 水平转zi 6x250ml 4000r/min 3600×g 853603 shi杯 250ml 853604 适配器 7×10ml
853605 适配器 10×5ml
853606 适配器 4×20ml
853702 适配器 6×15ml
853703 适配器 4×15ml尖di
853704 适配器 50ml
853705 适配器 50ml尖di
853707 适配器 8×1.5ml
 852300 水平mei
标转zi
2x2x96孔 3000r/min 1400×g 853810 挂jia 2x2x96孔
853805 适配器 36×2ml
 806500 PCR排管
转zi
PCR排管 13000r/min 18510×g / / / / 适配器 12×8×0.2
 854600 水平转
zi(zhu钢)
4x100ml / / / / / / / /
 807200 jiao转zi 18x0.5ml / / / / / / / /
产品liu言咨询
竫ing巳さ牟?穖ing称: *
联蟙eng耍裹/th> *
联系方式: *
您的需求: *
地址:
yan证码: 看不清yan证码?dian击刷新!
产品展shi
tai式高速冷冻离心jiH2050R

产品报价biao:产品报价
ming称:tai式高速冷冻离心jiH2050R
型hao: H2050R
价格:
尺寸:560×800×440(mm)(l*w*h)
在线购买
产品详qing:

H2050Rtai式高速da容量冷冻离心ji拥有11款不同转zi。不dan有4×750mlda容量转zi,还具备最高转速20500RPM离心转zi,qi离心gong能不xun于qi它da型多gong能离心ji。

仪器tedian:

11款不同转zi可选,既能da容量离心,又能高速离心。

微ji控制、da力矩交流变pin无刷dianji直jie驱动、无碳fen污染、延长使用寿命。

触摸面板、da屏幕液晶显shi、可bian程操作。

9zhong升速曲线、10zhong减速曲线(Ohao为自you停车)、san级zuni减震、离心效果da到佳。

设有超速、超wen、门盖自suo、不锈钢na套、san级保hu套deng多zhong保hu、确保人身、ji器安quan。

转ziquan自动识别,bing进xing限速控制,离心更安quan。

进口高能效huan保制冷系tong,最高转速可保持在-4℃yi下。


技 术 参 数
型hao H2050R 支持dian源 AC 220±22V 50Hz 16A wen度精度 ±1℃
最高转速 20500r/min 总gong率 1500W 最短加/减速时间 60s/60s
最da相对离心力 29200×g 整ji噪声 < 65dB(A) 转速精度 ±10r/min
最da容量 4x750ml 外形尺寸( 长×
宽×高)
560×800×440(mm) 转zi识别 No.1~No.9
定时范围 1min~99min59sec或连xuyun转 外bao装尺寸( 长
×宽×高)
680×1080×580(mm) 净重 95kg
wen度设置范围 -20℃~40℃ 离心腔直径 Ф420 毛重 /
压suoji组 进口高性能压suoji组、无氟制冷剂 / / / /

技术参数:
型hao: H2050R
订货hao:
最高转速:
最da相对离心力:
最da离心管数:
转速精度:
定时范围:
wen度设置范围:
wen度控制精度:
整ji噪音:
dian源:
整jigong率:
外形尺寸:560×800×440(mm)(l*w*h)
bao装尺寸:
重量:
转zi参数:
转 zi 参 数
转zihao 转zi订
货hao
转ziming称 容量 最高转速 最da相对
离心力
挂杯、挂
jia、吊篮
订货hao
ming称 gui格 适配器
订货hao
ming称 gui格
NO.1 805000 jiao转zi 12x1.5ml 20500r/min 29200×g / / / 805005 适配器 0.2ml
805004 适配器 0.5ml
NO.2 806100 jiao转zi 12x5ml 16500r/min 18365×g / / / 806103 适配器 0.5ml
806104 适配器 1.5ml
NO.3 805300 jiao转zi 12x10ml 16000r/min 26305×g / / / 805306 适配器 5ml
805307 适配器 1.5ml
805200 jiao转zi 6x30ml 15000r/min 23120×g / / / 805205 适配器 10ml
NO.4 805400 jiao转zi 6x50ml 13000r/min 17940×g / / / 805405 适配器 30ml
805406 适配器 20ml
805407 适配器 15ml尖
805408 适配器 10ml
805409 适配器 5ml
805410 适配器 1.5ml
805412 适配器 15ml
805412 适配器 25ml
805900 jiao转zi 6x50ml尖di 13000r/min 17940×g / / / 805905 适配器 15ml尖
NO.5 851500 水平转zi 4x750ml 4000 r/min 3500×g 851307 shi杯 750ml 851397 适配器 500ml尖
851398 适配器 300ml
851399 适配器 500ml
851355 适配器 2x100ml
851335 适配器 10x20ml
851365 适配器 4x50ml尖
851370 适配器 4x50ml
851340 适配器 14x15ml尖
851345 适配器 19x15ml
851350 适配器 24x7ml
851360 适配器 37x7ml
NO.6 850100 水平转zi 四kai档 4000 r/min 3040×g 851495 mei标板
挂jia
4×2×96孔 / / /
851421 方形挂jia / 851499 适配器 250ml
851475 适配器 4x50ml尖
851480 适配器 4x50ml
851460 适配器 25x1.5ml
851440 适配器 10x15ml尖
851445 适配器 10x15ml
851455 适配器 20x10ml
851465 适配器 28x5ml
851409 shi杯 500ml 851450 适配器 19x5ml
851490 适配器 9x15ml
851485 适配器 7x20ml
851470 适配器 3x50ml
851413 适配器 300ml
851417 适配器 100ml
851452 挂杯 4x37x7ml / / /
851451 挂杯 4x24x5ml / / /
NO.7 805500 jiao转zi 24x1.5/2.2ml 16500r/min 24890×g / / / 805005 适配器 0.2ml
/ / / 805004 适配器 0.5ml
NO.8 805600 jiao转zi 6x85ml 12000r/min 15805×g / / / 805604 适配器 50ml尖
/ / / 805605 适配器 15ml尖
/ / / 805606 适配器 50ml
/ / / 805607 适配器 3x5ml
/ / / 8805608 适配器 25ml
NO.9 806000 jiao转zi 6x100ml 10000r/min 11960×g / / / 805604 适配器 50ml尖
805605 适配器 15ml尖
805606 适配器 50ml
805607 适配器 3x5ml
805608 适配器 25ml
 851900 水平转zi 4x250ml 4000r/min 3100×g 853603 shi杯 250ml 853604 适配器 7×10ml
853605 适配器 10×5ml
853606 适配器 4×20ml
853607 适配器 100ml
853702 适配器 6×15ml
853612 qimi封
shi杯
250ml 853703 适配器 4×15ml尖di
853704 适配器 50ml
853705 适配器 50ml尖di
853707 适配器 8×1.5ml
853611 适配器 φ12×75
 852200 水平转zi 6x250ml 4000r/min 3600×g 853603 shi杯 250ml 853604 适配器 7×10ml
853605 适配器 10×5ml
853606 适配器 4×20ml
853702 适配器 6×15ml
853703 适配器 4×15ml尖di
853704 适配器 50ml
853705 适配器 50ml尖di
853707 适配器 8×1.5ml
 852300 水平mei
标转zi
2x2x96孔 3000r/min 1400×g 853810 挂jia 2x2x96孔
853805 适配器 36×2ml
 806500 PCR排管
转zi
PCR排管 13000r/min 18510×g / / / / 适配器 12×8×0.2
 854600 水平转
zi(zhu钢)
4x100ml / / / / / / / /
 807200 jiao转zi 18x0.5ml / / / / / / / /